Liwanag

Liwanag sa paligid
Pag-asa sa pusong pagal

Advertisements